Repetitor xidmətləri


TEOREM  Onlayn Repetitor Sistemi vasitəsilə imtahanlara hazırlıq prosesini daha effektiv qurmaq, imtahanlara hazırlaşan abituriyent və repetitor arasında daha çevik , rahat və asan informasiya münasibətləri və tədris prosesni qurmaq üçün bir sıra xidmətlər təklif edir :

 1. Repetitor statusu əldə edən müəllim sistemdə qeydiyyatdan keçən şagirdlərini seçə bilir
 2. Repetitor sistem vasitəsilə imtahanlara hazırlaşmaq arzusunda olan yeni şagirdlər və abituriyentlər tapır
 3. Sistem Repetitora hazırlıq səviyyəsi müxtəlif olan şagirdlərə fərdi yanaşmağa  imkan verir
 4. Repetitor hazırlaşdırdığı şagirdləri üçün bütün siniflər və qruplar üzrə sınaq imtahanları təşkil edir
 5. Repetitor hazırlaşdırdığı  şagirdləri üçün istədiyi mövzular üzrə istədiyi tapşırıqları verə bilir
 6. Repetitor hazırlaşdırdığı  şagirdlər və abituriyentlər üçün testləri çətinlik dərəcəsindən asılı olaraq seçə bilir.
 7. Repetitor şagirdlərin ballarının, hazırlıq səviyyəsinin artıb-azalmasına nəzarət edə bilir
 8. Repetitor şagirdlərinə təklikdə və hamı üçün eyni anda mesaj göndərə bilir
 9. Repetitor öz imkanlarını üzə çıxarda bilir və özünü daha yaxşı tanıda bilir
 10. Sistemdən istənilən vaxt  və istənilən yerdə istifadə etməklə hazırlıq prosesini daha effektiv qura bilir
 11. Repetitor hazırlaşdırdığı şagirdlərin və abituriyentlərin bilik səviyyəsi ilə bağlı operativ məlumat əldə edə bilir
 12. Repetitor KSQ/BSQ imtahanları yaratmaqla şagird və abituriyentlərini onlayn formada imtahan edə bilir və s.